Home / Vocabulary


Simple Present Tense
Simple Present Tense yapısı:
I / You / We / They ile başlayan cümlelerde verb aynen kalır.
He / She / It ile başlayan cümlelerde verb duruma göre s/es/ies takısı alır.


subject + verb(+ s/es/ies)

Subject verb rest of sentence
I / You / We / They move to a new house.
He / She / It moves to a new house.

Simple Present Tense Positive
Simple Present Tense'in kullanım alanları şu şekildedir.

1) Bilimsel gerçekler için kullanılır.

Water boils at 100 degrees.

Pepper contains vitamin C.

2) Genel kabul görmiş durumlar için kullanılır.

Mrs. Elizabeth works as a nurse.

3) Alışkanlıklar için kullanılır.

Şu adverb'ler Simple Present Tense için belirleyici özellik taşırlar.

Never - sometimes - usually - frequently - often - always.

I run twice a week.

Mr. and Mrs. Potter always visit their parents.

Mrs. Collins frequently skip breakfast.

4) Planlanmış gelecekte olacak durumlar için kullanılır.

The bus comes at 11 o'clock.

Simple Present Tense Negative
Negative yapmak için don't / doesn't kullanırız bu durumda verb'deki s/es/ies eki kalkar.

subject + don't/doesn't + verb

Subject auxillery verb verb rest of sentence
I / You / We / They don't move to a new house?
He / She / It doesn't move to a new house?

Suzan cooks delicious meals. / Suzan doesn't cook delicious meals.

All students like math teacher in the school. / All student don't like math teacher in the school.

Simple Present Tense Question
Question yapmak için do/does başa gelir ve verb'deki s/es/ies eki kalkar.

do / does + subject + verb


Auxillery verb subject verb rest of sentence
Do I / You / We / They move to a new house?
Does He / She / It doesn't move to a new house?

Henson likes ice cream. / Does Henson like ice cream?

She lives in Madrid. / Does she live in Madrid?

They study in the same college. / Do they study in the same college?

Örnek cümleler:

The sun sets in the west. / The sun doesn't set in the west. / Does the sun set in the west?

Selly works on weekends. / Selly doesn’t work on weekends. / Does Selly work on weekends?

London is in England. / London is not in Italy. / Is London in Germany?
Simple Present Tense
Test 01 Test 02 Test 03 Test 04 Test 05
Test 06 Test 07 Test 08 Test 09 Test 10
Simple Past Tense
Test 01 Test 02 Test 03 Test 04 Test 05
Test 06 Test 07 Test 08 Test 06 Test 06
Simple Future Tense
Test 01 Test 02 Test 03 Test 04 Test 05
Present Perfect Tense
Past Perfect Tense
Future Perfect Tense
Present Continuous Tense
Past Continuous Tense
Future Continuous Tense
Present Perfect Continuous Tense
Past Perfect Continuous Tense
Future Perfect Continuous Tense© english.zamkinos.com