Home / Vocabulary


Past Continuous Tense
Past Continuous Tense yapısında cümleler kurmak için formül şu şekildedir.

subject + am/is/are + verb_ing

Subject auxillery verb verb rest of sentence
I am moving to a new house.
You / We / They are moving to a new house.
He / She / It is moving to a new house.

Past Continuous Tense Positive
Past Continuous Tense'in kullanım alanları şu şekildedir.

1) Şu anda olmakta olan bir durumu anlatmak için kullanılır.

I am reading a book.
He is giving her a flower.
We are having a party.

2) Şu anda olmayan ama olmak üzere olan (olmasına az kalmış) bir durumu anlatmak için kullanılır.


I am working on my project. (Şu anda düşünüyorum ama hemen başlayacağım manasında.)
They are studying english together. (Aynı kursa gidiyorlar şu anda yürüyorlar mesela.)
Her mother is teaching in the university. (Universitede çalışıyor şu anda işe gidiyor manasında.)

Mesela şöyle bir durum olabilir. Kedi çalıların arkasında dikkatle kuşları izliyor ve saldırmak üzere iken Past Continuous Tense kullanırız yine.
Çünkü çok kısa bi süre içinde saldırıp kuş avlayacaktır.
The cat is hunting bird.

Diyelimki küçük çocuk bahçede çiçek topluyor. Onları annesine getirecek.
The child is bringing flowers to his mother.

Yukarıdaki beş örnekte özneler konuşma anında o işi yapmıyorlar ama yapmak üzereler. Bu gibi durumlarda Past Continuous Tense kullanılır.

3) Çok yakın bir gelecekte oluşacak olan durumlar için de kullanılır.

I am baking cookies this afternoon.
He is joining us for dinner tonight.
I am watching soccer match on tv in the evening.
Thi children are visiting their grandmothers tomorrow.


Past Continuous Tense Negative
Olumsuz cümle yapısı kullanılırken am/is/are not kullanılır.

subject + am/is/are not + verb_ing

Subject auxillery verb verb rest of sentence
I am not moving to a new house.
You / We / They are not moving to a new house.
He / She / It is not moving to a new house.

I am watching tv.
I am not watching tv.

Her mother is working in the hospital.
Her mother is not working in the hospital.

We are walking on the walls.
We are not walking on the walls.

Past Continuous Tense Question
Question cümle yapısında am/is/are başa gelir verb_ing aynen kullanılır.

am/is/are + subject + verb_ing

Subject auxillery verb verb rest of sentence
Am am moving to a new house?
Are you / we / they moving to a new house?
Is he / she / it moving to a new house?

I am watching tv.
Am I watching tv?

Her mother is working in the hospital.
Is her mother working in the hospital?

We are walking on the walls.
Are we walking on the walls?

Örnek cümleler:

She (watch) her favorite soap opera.

She is watching her favorite soap opera.
She is not watching her favorite soap opera.
Is she is watching her favorite soap opera?

The students (study) for the final exam.

The students are studying for the final exam.
The students are not studying for the final exam.
Are the students are studying for the final exam?

She (clean) the house.

She is cleaning the house.
She is not cleaning the house.
Is she cleanıng the house?

Romeo and Juliet (plan) to visit Istanbul in summer.

Romeo and Juliet are planning to visit Istanbul in summer.
Romea and Juliet are not planning to visit Istanbul in summer.
Are Romeo and Juliet planning to visit Istanbul in summer?
Simple Present Tense
Test 01 Test 02 Test 03 Test 04 Test 05
Test 06 Test 07 Test 08 Test 09 Test 10
Simple Past Tense
Test 01 Test 02 Test 03 Test 04 Test 05
Test 06 Test 07 Test 08 Test 06 Test 06
Simple Future Tense
Test 01 Test 02 Test 03 Test 04 Test 05
Present Perfect Tense
Past Perfect Tense
Future Perfect Tense
Present Continuous Tense
Past Continuous Tense
Future Continuous Tense
Present Perfect Continuous Tense
Past Perfect Continuous Tense
Future Perfect Continuous Tense© english.zamkinos.com